voor beter onderwijs

Welkom bij APPRIS

Frans Winkels, onderwijsadviseur, -coach en consultant: 

APPRIS voor beter onderwijs

Ik verzorg trajecten op scholen gericht op opbrengstgericht werken, taal en rekenen. Uitgangspunt daarbij is dat leerkrachten een essentiƫle rol vervullen in het verhogen van opbrengsten van leerlingen. Mijn aandachtsgebied ligt vooral in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Ik verzorg taallees- en rekenverbetertrajecten. Ook kan ik op uw school een onderzoek instellen leidend tot een set aanbevelingen ten aanzien van opbrengstgericht werken.

Ik was betrokken bij School aan Zet. Ik werkte als adviseur in het traject ter ondersteuning van reken- en/of taalzwakke scholen, en in het traject "Gesprekkenparcours" bij het onderdeel thematische en reflectiegesprekken op het gebied van taal en lezen .

Ik ben als ervaren leerkracht, onderwijskundige en pedagoog gespecialiseerd in de didactiek van de basisvakken, maar ook in de effecten van belonen en het geven van feedback. Door ervaring en studie ben ik expert in woordenschat-, lees- en spellingonderwijs, met name begrijpend lezen.

Naast het begeleiden van trajecten met schoolteams, coachen en consulteren van directieleden en leerkrachten verzorg ik ook workshops en ouderavonden over taal en lezen, rekenen, belonen en feedback.

En als laatste is het mogelijk interim-management (directie en interne begeleiding) met mij te bespreken.

 


 


 


  •  


 


 

 
 


 

 


 


 


 

 

Actueel

HAAL MEER UIT HET LEZEN VAN BOEKEN

25-11-2015 09:26
Haal meer uit het lezen van boeken! Hoe pak je dat aan? Schrijf in of zet het onderwerp op de...
>>

Opbrengstgericht werken en het groepsplan

02-11-2015 09:44
Een nieuw artikel toegevoegd in Downloads van Wijnand Gijzen over opbrengstgericht werken en het...
>>

VERWERKINGSACTIVTEITEN ROND BOEKEN

15-06-2015 15:12
  Boeken lezen en erover vertellen of schrijven. Anderen laten delen in wat jij bijzonder...
>>

Woordenschatonderwijs

22-04-2015 00:00
Woordenschatonderwijs als leerkrachtvaardigheid. Volg mijn workshop.Een verkorte presentatie vindt...
>>

Spelling

17-03-2015 00:00
Hoe spellingresultaten te verbeteren? In deze workshop komen alle elementen van effectief...
>>

Begrijpend Lezen

17-03-2015 00:00
Neem contact op voor een workshop over modern begrijpend leesonderwijs. Zie ook de downloads...
>>

Prentenboeken

17-03-2015 00:00
Uw prentenboek van vragen voorzien gekoppeld aan de stappen van een verhaal. Interactief voorlezen...
>>

Opbrengstgericht werken

17-03-2015 00:00
In voor een traject opbrengstgericht werken? Neem contact met me op.APPRIS licht uw...
>>

Doorzoek de website

APPRIS voor beter onderwijs

Mogelijk gemaakt door Webnode